για τις εκδηλώσεις σας μπορείτε πλέον να έχετε άμεση απάντηση από το τμήμα εκδηλώσεων της εταιρίας μας.